Välkomna till Rymdkunskap i skolan!

Syftet med ”Rymdkunskap i skolan” är att med fortbildning och material stärka kunskaperna om
rymden hos pedagoger i förskola och grundskola. Vi har tagit fasta på att rymden intresserar i
princip alla; tjejer, killar, yngre, äldre osv. Rymden är en utmärkt plattform att väcka intresse
för naturvetenskap och skola med!

z1Rymdkunskap började 2013 som ett projekt tillsammans med (och
finansierat av) statliga Rymdstyrelsen. I det projektet utbildade vi
närmare 1000 pedagoger och den svenske astronauten Christer
Fuglesang deltog som föreläsare. Därefter fortsatte projektet på
”egna ben”,  hittills har ytterligare 2500 pedagoger utbildades.

Nu under våren genomför vi den spännande fortbildningen
”Rymdkunskap 2017” på några orter, (se mer om detta under
.                                               ..fliken ”Kommande utbildningar” här ovan). Här är fokus på både
astronomi och om hur människan utforskar universum. Se mer om anmälning, deltagaravgift
och annat under fliken ”kommande utbildningar” ovan.

                                            Varmt välkomna att följa med på rymdresan …en kväll nu i vår!

 

        Beatnic Förlag KB                         kontakt [at] rymdkunskap.sez2
        Åsögatan 118
       116 24 Stockholm                         08-366 033

 


Tidigare års samarbetspartners har varit;

Rymdstyrelsen, Uppsala Universitet, (TekNat samverkan), Universeum, Teknikens hus,
Kreativum, Visualiseringscenter C, Södertälje ommun/Campus Telge, Halmstads kommun,
Malmö Museers Science Center och ett antal astronomiföreningar/organisationer.

De senaste åtta åren har vi varit årlig extern föreläsare på en av Lunds Universitets kurser.