Välkomna till Rymdkunskap i skolan!

Syftet med ”Rymdkunskap i skolan” är att med fortbildning och material stärka kunskaperna om
rymden hos pedagoger i förskola och grundskola. Vi har tagit fasta på att rymden intresserar i
princip alla; tjejer, killar, yngre, äldre osv. Rymden är en utmärkt plattform att väcka intresse
för naturvetenskap och skola med!

z1Rymdkunskap började 2013 som ett projekt tillsammans med (och
finansierat av) statliga Rymdstyrelsen. I det projektet utbildade vi
närmare 1000 pedagoger och den svenske astronauten Christer
Fuglesang deltog som föreläsare. Därefter fortsatte projektet på
”egna ben”,  hittills har ytterligare 2500 pedagoger utbildades.

I september och oktober genomför vi sista säsongen av fortbildningen
”Rymdkunskap 2017” på några orter, (se mer om detta under
.                                               ..fliken ”Kommande utbildningar” här ovan). Här är fokus på både
astronomi och om hur människan utforskar universum. Se mer om anmälning, deltagaravgift
och annat under fliken ”kommande utbildningar” ovan.

I november och december kommer fortbildningen Rymdkunskap Steg 2, som handlar mer
om Big Bang och Universum utanför vårt solsystem.

                                         Varmt välkomna att följa med på rymdresan …en kväll nu i höst!

 

        Beatnic Förlag KB                         kontakt [at] rymdkunskap.sez2
        Åsögatan 118
       116 24 Stockholm                         08-366 033

 


Tidigare års samarbetspartners har varit;

Rymdstyrelsen, Uppsala Universitet, (TekNat samverkan), Universeum, Teknikens hus,
Kreativum, Visualiseringscenter C, Södertälje ommun/Campus Telge, Halmstads kommun,
Malmö Museers Science Center och ett antal astronomiföreningar/organisationer.

De senaste åtta åren har vi varit årlig extern föreläsare på en av Lunds Universitets kurser.