Välkomna till Rymdkunskap i skolan!

Syftet med ”Rymdkunskap i skolan” är att med fortbildning och material stärka kunskaperna om
rymden hos pedagoger i förskola och grundskola. Vi har tagit fasta på att rymden intresserar i
princip alla; tjejer, killar, yngre, äldre osv. Rymden är en utmärkt plattform att väcka intresse
för naturvetenskap och skola med!

z1.
Rymdkunskap började 2013 som ett projekt tillsammans med (och
finansierat av) statliga Rymdstyrelsen. I det projektet utbildade vi
närmare 1000 pedagoger och den svenske astronauten Christer
Fuglesang deltog som föreläsare. Därefter fortsatte projektet på
”egna ben”,  hittills har ytterligare 3500 pedagoger utbildades.

.

I april 2018 fortsätter Rymdkunskap med Steg 2, som handlar mer om Big Bang och Universum
utanför vårt solsystem. Ett nytt projekt som också riktar sig till språklärare äger också rum i
april och maj, Science-Fiction i skolan. Dessutom genomför två föreläsningar för pedagoger i
förskolan, ”Rymden i förskolan” i Malmö och Helsingborg.
Se mer under fliken ”Kommande utbildningar”.

.
.
Varmt välkomna att följa med på rymdresan!

 

        Beatnic Förlag KB                         kontakt [at] rymdkunskap.sez2
        Johan Kocksgatan 42
       231 53 Trelleborg                         08-366 033

 


Tidigare års samarbetspartners har varit;

Rymdstyrelsen, Uppsala Universitet, (TekNat samverkan), Universeum, Teknikens hus,
Kreativum, Visualiseringscenter C, Södertälje ommun/Campus Telge, Halmstads kommun,
Malmö Museers Science Center och ett antal astronomiföreningar/organisationer.

De senaste åtta åren har vi varit årlig extern föreläsare på en av Lunds Universitets kurser.